• aa-Meloen.jpeg
  • aa-Appel-a.png
  • aa-Fruit.jpeg

Waarom een diëtist?
stockvault obesity142765 320x213
Als diëtisten zijn we de enige paramedicus die gespecialiseerd is op het gebied van voeding, welzijn, gezondheid, ziekte en leefstijl. We voldoen aan strenge eisen en dat is nodig bij het leggen van de relatie tussen voeding, medicatie en gezondheid.

Waar de kennis van andere zorgpartners ophoudt verwijzen ze door naar de diëtist. Bij de diëtist krijgt u geen algemene verhalen, maar maatwerk. Het advies van de diëtist past bij uw persoonlijke situatie en houdt rekening met uw wensen en mogelijkheden, uw aandoening en medicatie.

Het gaat om uw gezondheid, uw welzijn en uw voeding en daarom heeft u recht op professioneel advies en de beste begeleiding. Dit is wat we leveren.

Wist u dat de titel diëtist wettelijk beschermd is?

Met die bescherming zijn we blij, want we willen graag duidelijkheid over kwaliteit. Heel veel aanbieders van leefstijl-, gewichts- en voedingsadvies mogen de titel diëtist niet voeren. Dat geeft de consument een stuk bescherming, want uw gezondheid hoort thuis bij de specialisten die ervoor zijn opgeleid en die er dagelijks mee bezig zijn, zoals de diëtist.

Overigens hoeft u niet voor alles bij ons te komen. Er zijn zorgaanbieders waarmee we goed samenwerken. Dit zijn bijvoorbeeld de praktijkondersteuners van de huisartsen en uiteraard ook de huisartsen zelf. Door deze samenwerking kunt u ervan op aan dat onze adviezen op elkaar aansluiten.

Voortdurende verandering en kwaliteitsbewaking.

De kennis en inzichten over welzijn, voeding en gezondheid zijn voortdurend in beweging. Elke maand zijn er honderden berichten over ontwikkelingen. Wij volgen deze ontwikkelingen en kunnen ze opnemen in de advisering. Bij ons krijgt u het meest actuele advies.

Het is niet alleen onze uitdaging om voortdurend bij te blijven, maar ook een verplichting. De beroepsgroep en de zorgverzekeraars schrijven voor dat de diëtist een geldige inschrijving moet hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zonder die inschrijving mogen we als diëtist geen adviezen geven. Het Kwaliteitsregister Paramedici schrijft voor dat we ons elk jaar moeten inspannen om de kwaliteit op peil te houden. Opnieuw een duidelijk kwaliteitscriterium voor de consument.

Beroepsverenigingen ondersteunen de kwaliteit van de dieetadvisering.
Nederland kent twee beroepsverenigingen die de kwaliteit van de dieetadvisering bevorderen. Dit zijn de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de DiëtistenCoöperatie Nederland (DCN). De beroepsverenigingen hebben landelijk overleg over de dieetadvisering, ontwikkelen landelijk beleid, ondersteunen de leden en organiseren bijscholingen, cursussen en symposia. Dit alles gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van de dieetadvisering. Alle deelnemers van de DRN zijn van tenminste één beroepsvereniging lid.