• aa-Fruit.jpeg
  • aa-Meloen.jpeg
  • aa-Appel-a.png

Hoe werken we samen?

Zelfstandige concurrenten die samenwerken aan kwaliteit. Het belang van de patiënt staat centraal.

We werken samen met ketenpartners aan de kwaliteit van de dieetadvisering in de ketenzorg. De belangrijkste ketenpartners voor de diëtist zijn de huisarts en de praktijkondersteuner.

Allereerst hebben we individueel contact met huisartsen, praktijkondersteuners en andere ketenpartners.

De belangrijkste basis voor samenwerking is natuurlijk het directe contact met de ketenpartners. We krijgen informatie van de ketenpartners, koppelen onze informatie terug en hebben waar nodig overleg over onze individuele patiënten.

Binnen de DRN vormen de leden werkgroepen.

De samenwerking tussen de ketenpartners is beschreven in de zorgprogramma's van OCE. Per zorgprogramma heeft de DRN een werkgroep. In de werkgroepen wordt gezocht naar het beste dieetadvies binnen het zorgprogramma en naar een zo goed mogelijke afstemming met andere ketenpartners. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het specialistische advies van de diëtist op tijd wordt ingeroepen en dat de algemene voedingsadviezen van de praktijkondersteuner en het specialistische advies van de diëtst op elkaar aansluiten.

Een bijzondere werkgroep vanuit de DRN is de werkgroep kinderdiëtisten. De werkgroep, die bestaat uit 14 diëtisten die de aanvullende opleiding "Kindervoeding en kinderdiëtetiek" hebben gevolgd, werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de dieetadvisering voor kinderen. Deze groep diëtisten volgt voortdurend de ontwikkelingen en de meest recente inzichten. Deze informatie wordt binnen de DRN gedeeld en door de werkgroep ook gecommuniceerd naar de consultatiebureaus. Alhoewel ze geen lid zijn van de DRN zitten zitten ook de kinderdiëtisten van Voedingswijs in de werkgroep "kinderdiëtisten".

Deelnemers van de DRN zitten met ketenpartners in werkgroepen van OCE.Samen DRN

In deze werkgroepen komen de ketenpartners samen en wordt meer in algemene zin over de ketenzorg gesproken.

Binnen de DRN wisselen we ideeën en ervaringen uit.

Een aantal keren per jaar vergadert de DRN. In de vergaderingen komen de werkgroepen aan bod. We bespreken de zorgprogramma's, onze ervaringen met de zorgprogramma's en eventuele knelpunten en verbeterpunten.

We koppelen vanuit de DRN centraal terug naar OCE (de organisatie die verantwoordelijk is voor de ketenzorg).

Een aantal keren per jaar worden suggesties van de leden van de DRN overgebracht aan OCE.

Gerja van Hunen van BaseLine Voedingsadviesburo is de coördinator van de DRN